kocioł na olej zużyty

Wymienniki kontaktowe

kocioł na olej zużyty
W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą.
Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny. Proces taki nie jest ciągły, ale składa się z fazy ciepłej (w której ciepło jest oddawane przez płyn ciepły) oraz fazy zimnej (w.

Widok do druku:

kocioł na olej zużyty